Theologie
Theologie
Week van Gebed voor de eenheid
Loading
/

Alexander en Job bespreken deze bijzondere week, en praten over het gebed in het algemeen.

Week van het Gebed voor de eenheid.

19 t/m 16 Januari 2020

"Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons" naar Handelingen 28 vers 2"

Dorpsgebed, iedere avond van 19:30 - 20:00 uur op de volgende locaties

Maandag: Maranathakerk, Lijsterweg 2
Dinsdag: Elimkerk, Prof van. Musschenbroekstraat 4
Woensdag: LEEF! Groen van Prinsterenschool, Frans Halsstraat 1
Donderdag: Gereformeerde Kerk, Middeldiepstraat 6
Vrijdag: De Ontmoeting, Jacob Catsstraat 6
Zaterdag: Rooms Katholieke Kerk, Stationsweg 179

Transcript

I: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de gereformeerde kerk in Sliedrecht, ik ben Job van Achterberg en vandaag heb ik wederom te gast Alexander Veerman. Dag Alexander.

R: Hallo Job. We zijn vandaag even weer om de tafel gaan zitten, omdat volgende week de week van gebed begint en ik denk misschien wel aardig om daar ook even iets over te zeggen. Sowieso over de week van gebed zelf, maar ook over bidden.

I: Ja, want het was mij onbekend de week van het gebed. Ik ging natuurlijk even online kijken en toen kwam ik reclame zelfs tegen van PKN.nl, een sponsored link, waar je graag willen dat je op klikt, over de gebedsweek. En ik werd er eigenlijk niet zoveel wijzer van.

R: Nee, nou het is eigenlijk wordt het gepromoot door Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland, en die bieden, en dat is op zich wel mooi, of de Wereldraad van Kerken doet eraan mee en je krijgt een handreiking uit een van de landen die meedoet en dit jaar komt de handreiking uit Malta. En Malta die geeft dan de Bijbeltekst en gedachte bij die Bijbeltekst en daar kun je dan mee aan de gang gaan. Dus het is ook een gebedsweek die niet alleen een plaats verbindt, maar ook de christenen overal in de wereld met elkaar verbindt. Dus dat is eigenlijk een interessante […] dat vind ik zelf een hele mooie gedachte. En wat mooi is hier in het dorp dat de gebedsweek ons ook, en we noemen het hier het dorpsgebed, ons ook samenbrengt. En ons dat is de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk, de Rooms-katholieke kerk, nou wij zelf Gereformeerde Kerk doet mee, en Leef doet mee. Ik denk dat ik er dan zes genoemd heb, maar dat zijn de kerken die nu meedoen. En we hebben dan ook elke avond een halfuur een gebedsbijeenkomst in een van onze kerken en dat van maandag tot en met zaterdag.

I: En wat moet ik me voorstellen bij zo’n gebedsbijeenkomst?

R: Nou wat we doen is een korte liturgie, dus het is een halfuur zeg maar, waarbij we wat zingen, er wordt bijbel gelezen, er is […] soms zijn er wat gedachten bij die Bijbeltekst, maar er is ook ruimte om te bidden. En wat gewoon, wat ik zelf heel interessant vind, is dat elke kerk ook dat zelf kan invullen. En dan zie je ook dat er verschil is tussen nou hoe katholieken zo’n avond invullen, hoe wij dat doen, en hoe Leef als evangelische gemeente dat ook doet. En we hebben wel zeg maar kiezen voor een lied wat dan in al die bijeenkomsten terugkomt, maar je kan ook je eigen liederen doen die het meest passen in jouw geloofsgemeenschap. En wat heel leuk is, sommige mensen die komen al die zes de keren en dat is eigenlijk wel heel verbindend.

I: Ja, dat is wel leuk, dat dat zo, die samenwerking er zo is, want wat je zegt het lijkt me heel anders hoe dat er in de katholieke kerk aan toe gaat dan bijvoorbeeld bij ons in de gereformeerden.

R: Klopt ja, dus dat is mooi. En wat ik zelf denk, is we zijn, we hebben in Sliedrecht best veel kerken en we hebben ook allemaal onze eigen stijl enzovoort en dat is ook goed. Dus ik denk we kunnen ook veel van elkaar leren. En we hebben ook eigenlijk vanuit het verleden ook best wel zijn we wat los van elkaar opgetrokken en nou nu zijn er van tijd tot tijd samenwerkingsvormen en bij de ene kerkelijke gemeente gaat het makkelijker dan met de andere, maar het zijn parels, dat is belangrijk. Ja en zo’n gebedsweek is zeg maar in de voorbereiding al echt heel erg mooi om dat met elkaar te kunnen doen en in de uitvoering nog meer.

I: Want zijn er dan nog echt speciale gebeden in die gebedsweek dat ze verschillen van hoe wij, laten we zeggen op zondag, bij een dienst, bidden?

R: Dat hangt ervan af, dus ik denk dat het veel zal overeenkomen met hoe het op de zondag eraan toe gaat. Hoewel soms is er ruimte voor voorbede, dus ik herinner mij vorig jaar bij Leef dat die heel veel ruimte hadden om met elkaar te bidden en voor elkaar te bidden. En in onze gemeente hebben we dan de ruimte om een kaarsje aan te steken, dus we hebben ook voorbeden maar ook we kiezen er ook voor dat mensen gewoon zeg maar in stilte of onder begeleiding van muziek naar voren kunnen lopen en hun eigen gedachten, hun eigen situatie, of een persoon bij God kunnen brengen door het aansteken van een kaarsje. Dus in die zin kan ook elke bijeenkomst kan ook weer anders zijn, dus ook dat is interessant.

I: Ja, heb jij er veel meegemaakt van deze weken?

R: Nee, dit is […] dit is mijn tweede jaar als predikant hier, dus vorig jaar was mijn eerste dorpsgebed, en in mijn vorige gemeente kwam dat minder van de grond, dus voor mij is het ook nieuw. En ik ben heel blij met de samenwerking die er was en ik ben blij dat dat ook gecontinueerd wordt. En wat ook heel mooi is, is dat het niet per se afhangt van de voorgangers. Bijvoorbeeld bij de vrijgemaakte kerk is Albian Holsappel weggegaan, die is naar Nijverdal gegaan even uit mijn hoofd, of Rijssen. En nou dat wordt door de Kerkenraad opgepakt en ze hebben een andere vertegenwoordiger kunnen sturen, en dat vind ik wel heel erg mooi dat dat dan toch gewoon doorgaat.

I: Ja, ja. Maar wat, ik vind het zelf zulke moeilijke vragen, ik vind het soms heel moeilijk om te bidden en dan zeker als ik iemand anders hoor bidden, stel de dominee om maar een voorbeeld te noemen, is dat iets wat je van tevoren echt voorbereid hebt, of komt dat meer spontaan.

R: Nou, ook dat verschilt, er zijn mensen die zeggen van ja een gebed moet je niet uitschrijven, je moet gewoon ja laten komen wat er komt, en laat de Heilige Geest zijn werk doen. Ik vind het zelf wel fijn om daar van tevoren over na te denken en ik schrijf het vaak wel uit, maar ik heb ook de ruimte om het anders te bidden dan wat ik van tevoren bedacht had. Maar ik denk ook ja je kan, je bent ook maar gewoon mens en los van de Heilige Geest je kan ook gewoon een black-out krijgen en op het moment dat je heel lang stil bent worden mensen ook wat onrustig.

I: Ja.

R: Zeker als ze verwachten dat er wel wat gezegd wordt.

I: Ja, dan krijg je wat geschuifel en gewiebel.

R: Ja, precies. Dus dat is […] kijk en wat bij bidden wel ingewikkeld is, ik heb ook vaak op Twitter en Facebook avondgebeden en mensen reageren daar ook wel op van ja wat denk jezelf, verhoort God jouw gebed, heeft het zin om te bidden. En ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is, van waarom doen we dat eigenlijk, wat is dat dan bidden. En wat ik weleens denk is er is een misvatting dat bidden als het ware is een verlanglijstje inleveren bij God en dat God dan zeg maar dat afvinkt op het moment dat je genoeg gelooft, of maar genoeg vraagt. En er is een welvaartsevangelie, dat is in Amerika vrij sterk, maar ook in Afrika zie je dat. We hadden in Vriezenveen contact met een Oegandese vluchteling en daar zijn we ook bevriend mee geraakt en hij was enorm verbaasd dat wij in een kleine auto reden, want hij zei in Afrika zie je die relatie met God zie je af aan hoe goed het met je portemonnee gaat, dus een dominee die een beetje een band met God heeft, die rijdt in grote, niet in een grote auto, die heeft grote auto’s, een groot huis, nou ja goed en die zit er warmpjes bij. Dus dan zie je oh dat heeft zin, dus daar zie je dat bidden heel erg materieel is geworden. En dat is echt een misvatting want dat is niet waar het over gaat als het om bidden gaat. Ook zie je weleens dat mensen heel erg zeggen of wijzen naar gebedsgenezing dat ze zeggen ja zegt God niet dat je […] of Jezus zegt je mag overal voor bidden en God zal je verhoren. Dus je ziet ook dat mensen die ziek zijn, hopen dat ze door het gebed genezen worden. Ik herinner mij dat een neef van mij tot op de dag dat zijn moeder overleed, hij was toen zeven, acht jaar bad voor genezing van zijn moeder, mijn schoonzus. En dat ik ook wel zei joh weet je wel dat ze gaat overlijden vandaag, want daarom was ik daar. Hij zei ja maar ik mag toch blijven bidden. En soms vind ik dat ingewikkeld, zeker op het moment dat er een link wordt gelegd tussen geloof je voldoende zodat je gebed verhoord wordt. Ik heb in mijn eerste gemeente een vrouw begeleid die was schizofreen, en die is naar een gebedsgenezer geweest en toen ze terugkwam had ze niet alleen schizofrenie, maar had ze ook een godsdienstwaan, omdat ze niet voldoende […] tenminste ze heeft heel veel geld weggebracht en ze is niet genezen, dus dat gaf haar het gevoel ik geloof niet goed genoeg.

I: Oh wat erg.

R: Ja, precies. Dus dat vind ik hele erge dingen, dus ik denk ook dat als het gaat over bidden dan wil ik niet op die manier naar een gebed kijken, dus van geeft God mij voorspoed, geeft God mij gezondheid. Ik houd wel van danken, dus op het moment dus dat mij dingen zeg maar op mijn pad komen ben ik daar dankbaar voor. In die zin leef ik in verbondenheid met God en dat ik het ontvang van God. Maar bidden is niet geef mij gezondheid, geef mij materiele omstandigheden zodat ik […] nou het me goed gaat. Bidden is allereerst in relatie komen te staan met God dus dat je op de een of andere manier jouw leven zo gaat leiden, dat je steeds afstemt op wat God wil.

I: Dat doet me denken aan iets wat je in onze vorige opname zei. Je citeerde een lied, Neem mij aan zoals ik ben, en wat was het, Maak me wie ik kan zijn of zal zijn, of moet zijn. Daar doet dit me aan denken dat je het gebed ook gebruikt om jezelf een soort af te stemmen.

R: Ja, ik denk dat dat een goed woord is. En wat aardig is in het vorige gesprek noemde je even Lucas 11 van als Jezus het Onze Vader of Lucas […]

I: Lucas. Ja, Lucas 11 volgens mij.

R: Ja, precies. Normaal gesproken Google ik altijd mijn Bijbelteksten dan weten jullie dat ook, maar dan zeggen de discipelen ook van leer ons bidden. Dat is een verrassende vraag, want op zich krijgen Joden hun formuliergebeden en het voordeel van formuliergebeden is ook gewoon dat je een taal wordt aangereikt. Doe dit maar, dat helpt je om te denken aan God op de juiste momenten. Tegelijkertijd zien zij dat Jezus zich terugtrekt, en ik denk dat dat ook de vraag is. Jezus trekt zich terug om zich af te stemmen op zijn Vader. Dus hij gaat naar de stilte toe en zeker op het moment dat er grote dingen gebeurd zijn, of gaan gebeuren, dan zoekt hij contact met God. En ik denk dat dat zeg maar iets is waarvan ze vragen wat doet U daar en help ons een, hoe doe je dat dan, in de stilte contact zoeken met God. En dan zegt Jezus nou ik ga je dit gebed leren en in dat gebed het Onze Vader zit ook heel veel van de gebeden uit de Joodse traditie, het 18 gebed, komen veel gebeden uit terug, maar wat je vooral ziet is dat hemel en aarde met elkaar verbonden worden: Onze Vader in de hemel. Maar dat wordt verbonden met de aarde. En dat wij eigenlijk leren om ons te richten op God, want de eerste beden gaan over God en dat gaat over het heilige van de naam van God, het koninkrijk. Uw Koninkrijk kome. En op het moment dat wij bidden dat Gods Koninkrijk mag komen, dan zeggen we daar ook mee hoe kunnen wij meehelpen om dat Koninkrijk ook handen en voeten te geven. Dus dat betekent dat je al niet meer kunt bidden om een Mercedes bijvoorbeeld.

I: Ja, precies.

R: Want het gaat om dat Koninkrijk van God en dan praat je over barmhartigheid en gerechtigheid. En Uw wil geschiedde dat betekent niet dat alles wat gebeurt Gods wil is, maar dat betekent dat wat mag gaan gebeuren vooral Gods wil is. En wat wil God, God wil dat er recht en gerechtigheid is. Dat het goede ons wordt geschonken en dat we ons oog gericht houden op God. Dus ik denk dat daar ons gebed vooral om moet gaan. Het eerste, dus het danken, is al je afstemmen op God, dus dat je ontdekt van het draait niet om mij, het draait om God, en het is niet mijn carrière, maar het is ook maar geschonken. Dus dat helpt ook om rust te vinden en vrede ook juist in de tijden van burn out denk ik weleens. En het tweede deel van het gebed dat gaat over ons eigen leven en dat is eigenlijk in al onze facetten, er zijn drie beden. Het eerste gaat over het brood, dat gaat eigenlijk over dat wij schepsel zijn, dat wij ook in alles wat we nodig hebben dat we dat van God mogen vragen en mogen ontvangen, dat gaat over het dagelijks leven maar dan in het genoeg. Geef ons vandaag het dagelijks brood, dus we hoeven niet gelijk de voorraadschuren vol te leggen voor de komende drie jaar, maar geef ons alstublieft genoeg. En dat betekent ook dat je rondkijkt van wie heeft niet genoeg, maar dat is meer dan alleen het brood. Het zijn de dingen die je nodig hebt.

I: Ja, het is geef ons, dus niet geef mij. Dat is een goede dat je dat zegt ja.

R: Ja, en net had je dat we bidden dat vind ik ook altijd mooi met Onze Vader. Dus daarmee zeg je al wij zien niet van elkaar, dus als wij in de kerk […] wij bidden in de kerk het Onze Vader hardop, en dan zegt iedereen Onze Vader en opeens zijn wij broers en zussen omdat we een Vader hebben. Nou dat vind ik altijd een mooie gedachte. Dat brood staat eigenlijk voor alles wat we nodig hebben: een dak boven het hoofd, verbondenheid, vriendschap, nou dat soort dingen daar denk ik dan aan. Vergeef ons onze schuld, dat gaat over hoe kunnen wij het uithouden in de wetenschap dat we fouten maken. Zeker in de samenleving worden wij daar fors op afgerekend.

I: Ja.

R: Jezus leert ons vergeven heeft te maken met erkennen van schuld en opnieuw beginnen. En bij God mag je opnieuw beginnen. Verlos ons van het boze, dat gaat over alles wat je vastzet, wat je klein maakt, wat je klem houdt en soms heb je verlossing nodig en geen vergeving. Nou dat zijn eigenlijk de facetten van ons leven. We zijn schepsel, we zijn zondaren, we zijn soms ook gevangenen. En in die facetten komen we bij God. Dus als de discipelen vragen leer ons bidden dan gaat het daar over. Je afstemmen op God dat is het eerste, je relatie vinden in […] je relatie vormgeven met God en dan ook, dus dat betekent dat je jezelf ook een ietsje pietsje minder belangrijk vindt, de wereld draait niet om jou, de wereld draait om God. En dat is niet beangstigend, want op het moment dus dat je God voor je karretje spant is dat een enge gedachte, want op het moment dat iemand zegt ja maar ik heb God in mijn broekzak en jij moet doen wat ik wil want dat wil God, nou dan krijgen we enge dingen, maar wat God wil, dus op het moment dat je zegt van het gaat om Gods wil, dan gaat het om strijd tegen onrecht, dan gaat het over dat we goed omgaan met de aarde en dan gaat het erom dat wij ons verbinden met God. En vervolgens mogen we ons hele leven in Gods licht brengen, nou dat is denk ik wat het Onze Vader ons wil vertellen.

I: Ja, ja inderdaad. Nou dat is toch al, ik hoor nu een laag, waar ik hier en daar ook niet echt zo over had nagedacht. En het woord zondaren, dat we zondaren zijn, hoorde ik je eerder zeggen, dat komt natuurlijk soms wat zwaarmoedig over, maar dat kan zijn dat je gewoon die dag even niet was wie je eigenlijk had willen zijn en dat je daarvoor al een soort vergiffenis richting jezelf vraagt dan misschien, ja want God weet al wie je bent en wie je […]

R: Ja, maar wat ik denk, kijk God wil een relatie met ons. Als je de bijbel leest dan is dat een van de lijnen in de bijbel. En God is God, dus het overstijgt ook mijn denken, ik kan niet goed snappen wat God allemaal […] wie God is. Het gaat mijn pet te boven, ik probeer zoveel mogelijk, want ik denk ja Hij heeft ook, we hebben ook hersenen, dus daar mag je over nadenken, daar moet je over nadenken, maar het overstijgt wel je denken. Als God met ons een relatie wil dan is het belangrijk dat wij ook de vrijheid hebben om ja of nee te zeggen. Dus wij kunnen ook kiezen tegen God, want dat is noodzaak voor een relatie. Dus op het moment dat […] als er geen keuze zou zijn om tegen te kiezen dan stelt de relatie niks voor want dan is het slavernij of robot.

I: Ja.

R: Dus weet God wat wij doen, ja misschien wel, maar dat is minder interessant want God wacht totdat wij doen wat wij doen uit onze eigen vrije wil.

I: Ja, ja, zo diep bedoelde ik het niet.

R: Oh.

I: Het was meer van dat ik kan vergiffenis richting mezelf vragen omdat ik van mezelf een soort vanuit een, hoe zeg je dat, geweten wel weet wanneer ik eigenlijk niet deed wat ik beter had kunnen doen, maar ja ik denk dat het richting God vergelijkbaar zo is. Ik bedoel dit niet meer echt in die zin van God weet al van tevoren wat ik ga doen, want […] zo denk ik er niet over, maar voordat het te filosofisch wordt, wil ik […] ga ik even een stapje terug. Even zien, dat gebed, het Onze Vader is natuurlijk iets wat wij cultureel ja het is er, laten we zeggen, met de paplepel ingegoten, maar als ik er nu zo over praat, merk ik toch al dat er veel meer inzit dan ik dacht. En dat het ook, als je er op die manier over nadenkt, dat het ook veel, hoe zeg je dat, scherper doorkomt in inderdaad nou ja laat de wereld worden zoals het Koninkrijk die beschrijft.

R: Ja. Nou en ik denk wel zeg maar dat kijk we leven als christenen ook in verwachting, dus we leven naar de opstanding, dus we maken deel uit van een nieuwe kijk op de schepping maar we leven ook in, noem het even, een tijd waarin er ook ruimte is voor kwaad. Dat is er ook gewoon. En dat kwaad zit ook in ons, dus in die zin kan het helpen om soms ook na te denken over je falen en de dingen die niet oké zijn. En het is in zoverre ook belangrijk omdat in de samenleving we daar heel weinig taal meer voor hebben. Dus waar we in de samenleving, leren we eigenlijk heel sterk je moet je eigen leven vormgeven, jij hebt de regie, jij bepaalt. En op het moment dat iemand faalt dan of dat verdoezel je, ja of de samenleving kotst zo iemand gewoon heel hard uit. Dus dat is wat je ziet bij mensen die fouten maken en ik denk dat de bijbel ons leert en ook zo’n gebed ons leert van op het moment dat er schuld is, erken die schuld, wat bij die schuld hoort, moet je doen. Dus op het moment dat jij iemand tekort hebt gedaan, dan kun je wel aan God vragen om dat te vergeven, maar daar hoort ook iets bij dat je naar die persoon gaat en zegt van ja dit had ik niet moeten doen.

I: Ja.

R: Dus er is ook het herstel van het onrecht dat is ook van belang. Maar wat gewoon echt heel mooi is in het gebed dat je ook hoort je mag weer overnieuw beginnen. En dat vind ik ook een belangrijke gedachte. In die zin is een woord als zondaar. Joods spreken over zonde heeft te maken met het missen van je doel, je gaat eigenlijk je leeft voorbij aan je bestemming, maar je kan altijd opnieuw beginnen om weer aan je bestemming te komen. Worden wie je bent, zoals je bedoelt bent.

I: Ja, precies, dat is altijd mogelijk. En ik moet zeggen dat toen ik begon met bidden als nou ja laten we dat recente christen noemen, nou ten eerste snapte ik het helemaal niet. Ik bid nu met een app zelfs. Die heet Halo, dat is een katholieke app. Ik heb ook een Rosaria, die ik van een katholieke vriend uit Duitsland kreeg, dus dat gebruik ik een soort om te concentreren. Dus daar word je een soort geholpen met bidden, maar ja je wilt dat ook wel een soort zelf doen. Dus bijvoorbeeld ik bid dan voor nou ja dat ik het morgen maar weer goed mag doen, maar ook bijvoorbeeld een goede vriend van me heeft uitgezaaide kanker, nou ja daar bid ik dan voor en dan stel ik natuurlijk ook aan mezelf de vraag van ja wat betekent het dat ik God vraag van ja wilt U er zijn voor mijn zieke vriend en dat vertaal ik naar mezelf dan maar van nou ja dat Koninkrijk wat komt geef ik dan gestalte door er te zijn voor die vriend van me. Maar meer dan dat kan ik er ook niet van maken en dat vind ik best wel moeilijk moet ik eerlijk zeggen.

R: Nee, precies, nou allereerst erg dat je vriend uitgezaaide kanker heeft. Dat is voor hem erg, maar voor iedereen eromheen en jou als vriend ook, dus dat raakt. Sterkte daarbij. Ja, wat ik denk is dat bidden dan ook kan helpen om, tenminste ik denk dan niet in termen van inderdaad genezing.

I: Precies.

R: En misschien dat er luisteraars zijn die zeggen nou die dominee gelooft niet goed genoeg, maar ik denk we spreken niet voor niets over wonderen. Dus op het moment dat iemand onverwachts geneest, is er een wonder. Dus op het moment dat wij erop zouden kunnen rekenen, zou het geen wonder meer zijn. Dus heel af en toe hoor je verhalen van mensen die verrassend genoeg hersteld zijn.

I: Ja.

R: En dat is in die zin een ander verhaal. In onze werkelijkheid, zoals het nu gaat, lijden we aan ziekten en gaan we dood.

I: Ja.

R: En wat ik denk dat wat God aan ons belooft is niet alles komt goed, maar wel ook in die diepte ga ik met je mee. En ik denk weleens dat het geheim van noem het even heelwording of genezing is, dat we vrede vinden. Dat we vrede vinden met wie we zijn, de omstandigheden die we hebben en dat we vanuit die rust ook een wijsheid kunnen laten zien die ook de wereld om ons heen verder helpt.

I: Die moet ik even verteren.

R: Nou het gaat vooral om vrede vinden.

I: Ja. Maar niet op een […] wat je zegt dus niet op een naïeve stil maar, wacht maar, alles komt goed manier.

R: Nee, zeker niet.

I: Dus wel met je neus op de werkelijkheid.

R: Door de pijn heen.

I: Ja.

R: Dus ja dwars door het water zeg maar dat […]

I: Oh ja, ja dat is daar weer op terug te brengen.

R: Ja, voor de mensen die luisteren het verhaal van de doortocht door de Rode Zee, daar doel ik dan even op.

I: Ja, ondanks wat er op je afkomt, achter je en waar je niet weet waar je naartoe gaat. Ja, ja.

R: Ja en dat God dan met je meegaat en een weg maakt waar je dacht dat er geen weg was. Kijk en ik zelf nou als gelovige geloof ik ook in een leven na de dood, dus voor mij is dat wel een troost. Twee dingen daarbij: het is niet een troost van het is niet erg. Sterven doet altijd zeer, het scheurt, en in die zin is daar niks goeds aan, aan sterven. Dus dat wil ik ook niet verzachten. Wat ik wel denk is op het moment dat iemand overlijdt dat hij bij God is en die gedachte kan mij ook weer rust geven. Dus ik houd vast aan een hoop die op ons toekomt vanuit Gods toekomst zeg maar. Dus uiteindelijk hier in dit leven moeten we ons leven leven. En alles wat we doen is ook van waarde, van eeuwigheidswaarde. En het heeft zin om voor de aarde te zorgen, het heeft zin om voor elkaar te zorgen, om voor elkaar te bidden. En ondanks alles wat gebeurt, houd ik hoop, omdat ik weet heb van de toekomst die op ons wacht. Hàlík die zegt dan dat onze omstandigheden nu in een ander licht komen te staan door de hoop. En hoop is dan een lichtstraal vanuit die toekomst die op een andere […] die onze omstandigheden op een andere manier in het licht zet.

I: Ja, precies het is die zaklamp waarmee je net wat verder kijk.

R: Ja. En nou en ook zeg maar stel je voor ik heb te maken met onrecht rond bijvoorbeeld, iemand vertelde over huiselijk of seksueel geweld en dat is soms zo veelomvattend dat je denkt heeft het zin om nog na te denken over herstel, heeft het nog zin om überhaupt na te denken over de strijd tegen geweld, heeft het zin om ook in politieke verhoudingen überhaupt nog […] je zou of onverschillig worden, of bitter, of […] maar juist door die hoop die op ons toekomt, maakt elke daad van verzet dus opstaan tegen onrecht, opstaan tegen onverschilligheid, tegen bitterheid, heeft zin omdat we weet hebben van die toekomst. En dus de kwade machten hebben niet het laatste woord. Dat is heel belangrijk en het gebed, om daar maar weer op terug te komen, het gebed helpt om je daarop te focussen. De kwade machten hebben niet het laatste woord, want we leven in Gods licht.

I: Precies, dus het is niet die soort karma verhouding met als ik dit maar doe dan krijg ik dat maar het is veel meer van ik doe dit in de hoop op dit. Ja.

R: Vanuit de hoop, niet in de, maar vanuit de hoop. Dus kijk zeg maar je kan hopen op genezing bijvoorbeeld en dan is hoop uitgestelde teleurstelling, maar op het moment dat je bidt om Gods nabijheid vanuit de hoop dat God nabij is en dat er een toekomst wacht dan gaan ook je eigen omstandigheden in een ander licht kleur krijgen, denk ik.

I: Ja, nou ik denk dat ik daar nog even over na moet denken. Dat vind ik een moeilijke over hoe dat dan gestalte krijgt, maar nou ja niemand zei dat dit makkelijke dingen zijn.

R: Nee.

I: Nou we zitten ongeveer aan een halfuur nu.

R: Ja. Dus aan iedereen die dit nu hoort en denkt goh ik zou eigenlijk wel die gebedsbijeenkomst willen bijwonen, nou vanaf maandag zijn ze in Sliedrecht en ik denk overal trouwens in Nederland zijn er gebedsbijeenkomsten, dus kijk even op sites er is vast wel iets te vinden. Ik zal een postertje aanleveren die misschien hier op de podcast geplakt kan worden, of niet?

I: Ja hoor, ik kan wel een en ander neerzetten.

R: Ja, dus er komt een plaatje bij en dan nou misschien zien we je een deze dagen voorbijkomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.