Hoorbaar Geloof
Hoorbaar Geloof
Growing Young: Gestalte Geven
/

Wat betekent het wanneer een kerkenraad de Growing Young principes gestalte geeft? Barbera en Job praten over omarming, verandering en lange termijn visie.

I: Dit is hoorbaar geloof, podcast van de gereformeerde kerk in Sliedrecht. Ik ben Job van Achterberg en vandaag heb ik Barbara van Wierden van Leeuwen te gast. Dag Barbara.

R: Goedemiddag.

I: We hebben elkaar al eens eerder gesproken, dat was in de persoonlijke serie, maar nu gaan we het hebben over growing young waarin ik het eerder heb besproken met Jolanda Maaskant, die daarin vooral over de inhoud van growing young sprak. Wat is het nu eigenlijk, wat zijn die zes principes die daarin leiden. Maar nou ja jij als onderdeel van de kerkenraad hebt daar een heel andere rol in. Kun je daar wat over vertellen om te beginnen?

R: Jazeker, als onderdeel van de kerkenraad ja wat is onze rol geweest in het growing young. Op een goed moment kwam Jolanda en ik denk nog iemand bij ons met het idee growing young we hebben het boek gelezen het is echt geweldig. Kijk naar onze gemeente, we willen vooral niet dat we over een aantal jaar niet meer bestaan, hoe gaan we het omkeren. Nou lezende het boek hebben zij die zes principes aan ons uitgelegd, die heeft Jolanda de vorige keer uitgelegd. En de kerkenraad heeft daarover gesproken. Ja nou goed als je ze leest, lijken ze heel normaal, of iets wat je zelf zou kunnen verzinnen, maar ook het echt doen nou dat is toch wat anders. En er volgde een goed gesprek in de kerkenraad en uiteindelijk is er gezegd nou laten we er vooral voor gaan, want wij hebben allemaal het verlangen om de kerk maar vooral het geloof ook door te geven aan de generatie die na ons komt, maar dat kan alleen maar als de generatie die na ons komt ook aanwezig is.

I: Ja, duidelijk.

R: En ook ja hart, ziel heeft voor het geloof en voor de kerk. En voor de identiteit waar wij dan voor staan. Nou en ik ben heel blij dat dat ook vrij goed door de kerkenraad gekomen is, eigenlijk unaniem besloten, en zo zijn we langzaam gestart. Op dat moment waren wij ook bezig met het beleidsplan dat viel een beetje samen en zo zijn de principes van growing young ook in het beleidsplant terechtgekomen. Dus ja op zich heeft de kerkenraad zich geheel geconformeerd aan wat hier staat en natuurlijk nog ook aan andere zaken. En nou moeten we het uit gaan voeren. En het is niet zo dat we nog nooit wat gedaan hebben of dat dingen die wij doen niet passen in wat de zes principes zijn, maar we moeten ons wel steeds bewust zijn van het feit dat we gezegd hebben ja growing young dat is iets wat wij als kerkenraad omarmd hebben en waar we ook gevolg aan moeten geven. Nou, een klein voorbeeldje want hoe houd je dat dan tussen de oren van onze kerkenraadsleden. We hebben deze zes uitgangspunten staan tegenwoordig op de agenda, zodat bij elk besluit wat de kerkenraad neemt dat we dat in ogenschouw kunnen nemen. Dat dat in ons achterhoofd zit van ja nou beslissen we dit wel maar past dat ook nog een beetje in die zes principes van growing young.

I: Dus bij elke vergadering worden dingen getoetst begrijp ik?

R: Op het moment als er een besluit genomen wordt dan is het wel fijn als dat even getoetst wordt van nou ja past dit hier nog bij of is het iets waarvan we zeggen ja dat is misschien niet helemaal passend bij growing young en bij ons beleidsplan. Dus op zich vind ik dat wel mooi dat dat gewoon ook elke vergadering op de agenda staat, zo blijft dat ook levend, dan is het niet een papieren tijger geworden wat onderin een la gaat van he nou geweldig onderzoek, ja daar moeten we wat mee doen en vervolgens doen we er niks meer mee. Dus ik ben daar heel blij mee, dat dat […] kleine stapjes in ieder geval levend blijft.

I: En als ik het zo hoor nou je zegt het werd omarmd waren er dan ook al dingen waarvan er gezegd werd, even kijken hoe ik dit formuleer, de growing young studie zelf bekeek vooral naar bestaande laten we zeggen doorsnee kerken waar het goed ging ook waar het niet goed ging en probeerde daar dus die principes uit te destilleren. Waren er bijvoorbeeld ook dingen die bij ons in de gemeente al gebeuren en waar we eigenlijk al jong groeide?

R: Ja, ik denk, maar dat moet vooral een ander over ons zeggen als je kijkt naar het beleidsplan maar ook wat er daadwerkelijk gebeurt is omzien naar elkaar altijd heel belangrijk geweest bij ons. Nou een goede naaste zijn voor een ander is dat ook, de best neighbour is dat volgens mij in het principe. Het is altijd heel belangrijk geweest, het kaartje, het praatje, in coronatijd is dat natuurlijk verschrikkelijk moeilijk geworden ook, want je ziet elkaar niet meer dus ik kan niet aan jou of aan een ander zien van volgens mij zie jij er vandaag een beetje anders uit dan anders ik zal eens een praatje maken. Dus dat is ook werken. Maar het omzien naar elkaar heeft wel altijd een vaste waarde in onze gemeente. Dat was voor growing young ook al zo, dus dat is niet iets nieuws. Ja. En betrokken zijn op de maatschappij, want dat is dan ook een van de principes. Ja in kleine mate waren we dat natuurlijk ook wel, want dat zit ook een beetje in je als christen denk ik. Er zijn wel gemeenteleden die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de voedselbank of betrokken zijn geweest nou dat is best wel iets waarvan je zegt nou dan ben je relevant voor de samenleving.

I: Wou ik zeggen ja.

R: Nou ja dus dat soort dingen gebeurde er al zeker wel. En dat is hoopgevend als je kijkt van nou ja goed we moeten zes principes ja proberen handen en voeten te geven dat je niet helemaal van nul begint.

I: Ja. En de even kijken hoor de boodschap van Jezus nou die komt ook regelmatig naar voren. De Rwanda reizen moet ik aan denken, het clubwerk, dus dan ga ik me afvragen wat zijn voorbeelden van dingen die nu behandeld worden die echt vanuit dat growing young komen.

R: Je kan het misschien niet altijd helemaal precies duiden maar ik zal wel een klein voorbeeld geven, nou als je misschien weet gaan we de Voorhof herinrichten.

I: Ja.

R: Dat betekent dat heel de bovenverdieping er ongeveer een halfjaar uit ligt. Nou is dat allemaal niet zo spannend. Het betekent ook dat we plek tekort hebben, want normaal gesproken hebben we de bovenverdieping met twee ruimten en daaronder hebben we nog wat vergaderzalen. Nou er wordt flink wat vergaderd bij ons, of bijeengekomen. Nou ja, goed en dan? Dan heb je dus plek tekort. Nou, wat er gelijk gezegd is en dat vind ik nou echt wel een actie rondom growing young, jongens de clubs gaan altijd voor. Dus de clubs hebben de grote zaal en als dan een ander ergens anders moet gaan vergaderen of in een niet zo plezant in de kerkzaal want dat gaat ook niet heel fijn dat is dan maar zo, maar de clubs gaan voor. Houdt dus in dat de kerkenraad buiten het kerkgebouw vergadert op dit moment omdat de clubs voor gaan. Nou ja dat soort dingen is de jeugd ook echt wel belangrijk maken ook niet zeggen van nou ja wees wel heel zuinig op ons beneden koffieruimte. Nee, natuurlijk niet, dat begrijpen ze zelf ook wel dat ze zuinig moeten zijn op de spullen om hun heen en ja een gebouw is ook om in te leven.

I: Ja. Maar dat is precies wat je zegt dit is die nadruk op wat was het principe prioriteit geven aan jonge gezinnen en jongeren.

R: Ja, maar ook key chain leiderschap, het vertrouwen geven ook van nou ja succes we vertrouwen erop dat het geen bende wordt dus ga vooral je gang en doe wat je moet doen in het belang ook dat deze kinderen ook in aanraking komen met the Jesus message om het dan maar weer te worden. Met God en met geloof.

I: En merk je dat dat gewaardeerd wordt?

R: Het valt op.

I: Ja, dat is misschien een betere […]

R: Ja, gewaardeerd is misschien een te ingewikkeld woord, maar het valt wel op en iedereen vindt het wel oké, ja natuurlijk gaan die clubs voor.

I: Ja.

R: Iedereen vindt het ook eigenlijk heel normaal. Maar ik denk als we 20 jaar geleden dit bedacht hadden dat dat wat minder normaal zou zijn geweest. Dus wat dat betreft zijn dat de stappen die we zetten.

I: Ja, dus dat is iets op zo’n moment wordt er gekeken van oké we hebben gebrek aan ruimte hoe past dat weer in die principes […]

R: Nou er wordt niet letterlijk dat dingetje afgegaan maar dit is natuurlijk wel een gevolg van. Van jongens nou als wij dan inderdaad zeggen van onze jeugd, onze jongeren, onze jonge gezinnen gaan voor gaan ze dus ook in ruimte voor.

I: Ja, duidelijk. En iets nieuws wat we tegenwoordig tenminste ik durf het nieuws te noemen, maar de vierde zondagsdienst dat komt ook vanuit growing young vermoed ik.

R: Zeker. De vierde zondagsdienst is elke vierde zondag vieren we de zondag. Op alle andere zondagen natuurlijk ook maar dan hebben we extra aandacht en eigenlijk voor de gehele gemeente, dat is het idee achter de vierde zondag. En dat betekent ook dat er weleens wat anders gebeurt dan we op de andere zondagen zien. Het betekent dat de jeugd en jongeren en jonge gezinnen ruimte krijgen. Maar ook dat er wel een Jesus message is, maar ja de vorm kan wat anders zijn en misschien is er wel wat meer nadruk op kinderen en jongeren. Ja kijk de laatste keer ja er waren best wel wat kinderen in de kerk en ze waren lekker bezig voor in de kerk aan de tafels met de mandarijnen nou dat is iets om heel dankbaar voor te zijn denk ik. Jonge gezinnen waren in de kerk. Ja en zo kunnen ze elkaar ook ontmoeten en dat is ook belangrijk. Dat je niet het idee hebt he ik ben de enige hier.

I: Ja, het was natuurlijk een contrast met een recente dienst waarbij de kindernevendienst een jong meisje achterin zat.

R: Ja.

I: Ja, die zal zich ook wat […]

R: Nou vertekent wel een heel klein beetje natuurlijk want daarna is er altijd nog de kerstmusical oefenen, maar toch dat er een of twee of drie kinderen zijn dat gebeurt vaker en ja wie de jeugd heeft, moet hij er wel zijn.

I: Ja.

R: En ja door deze vieringen proberen we een aantal principes samen te laten komen. Sowieso de Jesus message, maar ook die warme relatie met elkaar, want we hebben nu voor de dienst koffie gedronken waren toch een man of 50 of zo voor de dienst, dus dat is wel heel fijn. Nou dan begin je eens met een gesprek, dan ga je naar de dienst, dan ga je weer aan de koffie en daarna eten en ja dat is wel heel mooi om te doen zo.

I: Kwamen daar reacties op daar ben ik wel erg benieuwd naar.

R: Jazeker. Half 11 is niet voor iedereen een hele wenselijke tijd. Aan de andere kant is dat voor half 10 ook niet. Jonge gezinnen vinden half 10 best wel vroeg, maar niet alleen onze jonge gezinnen, wat denk je van al die ouderen die eigenlijk wel graag naar de kerk willen maar waar de steunkous nog voor aangetrokken moet worden, dat is niet allemaal geregeld voor half 10 of voor negen uur laat ik het zomaar zeggen. Dus dat is dan weer heel positief dat je dan toch ook een keer in de maand naar half 11 kan. Dus ja dat soort reacties komen er wel. Mensen vonden het leuk. En het feit dat er zo’n 40, 50 mensen voor de dienst waren om koffie te drinken maar ook na de dienst en met de lunch was er ook nog een behoorlijke ploeg. Ja dan denk ik ja het slaat toch op een of andere manier aan. Mensen willen elkaar ook ontmoeten.

I: Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik vertelde toen ook tegen Jolanda dat ik in de VS bij zo’n soort experimentele kerk was waarin het echt een soort huiskamer was maar voordat je naar binnenkwam, kwam je eerst in een hele grote keuken terecht. Dus het idee was dat is het eerste wat je ziet. Dus dan kwam ik eerst even was er een bijeenkomst met koffie bijvoorbeeld en dan de dienst en daarna ging je met z’n allen eten. Ja dit kwam me heel erg bekend voor daarin. Maar dit is dus ook iets wat […] is dit nu iets wat standaard bij de vierde zondag […]

R: Ja.

I: Dat is wel bijzonder.

R: We hebben nu in de kerkenraad besloten om voor een jaar te proberen of dat dat werkt om te beginnen om half 11 met daarvoor koffie, daarna koffie en eten. Ja of dat eten nou de komende tijd door gaat ja dat weten we natuurlijk niet in het kader van corona maar het is wel het idee.

I: Ja.

R: Maar die koffie aan de voorkant en de koffie erna nou ja die houden we voorlopig zolang het kan in ieder geval wel aan. Ja en als het kan natuurlijk ook eten. Eten verbindt, dat is altijd zo. En hoe mooi zou het zijn als jong en oud samen aan tafel zitten en het gesprek op gang zou kunnen komen, want dan kom je rond die vierde zondag kom je toch met heel wat van deze principes kom je in aanraking en kan je ook handen en voeten geven.

I: Ja. Nou ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Kijk het is nu natuurlijk nog even wennen en je ziet iets voor het eerst o dat is even anders. Ik kan me even voorstellen dat mensen het ook even aankijken maar ja ik ben wel benieuwd of dat ook verandering gaat brengen naar hoe we überhaupt de kerkdiensten gaan bekijken met […]

R: Zou best kunnen. En elke vierde zondag is ook niet gelijk, want de komende vierde zondag beginnen we ook natuurlijk alweer om half 11 want dat hebben we met elkaar afgesproken. Koffie aan de voorkant, koffie na de dienst, maar dat is een doopdienst en een belijdenisdienst. Nou hoe mooi is dat om dat te doen met vierde zondag. Om kerk te vieren met mensen die belijdenis doen, drie kinderen die gedoopt worden, dat is ook vieren. Dat is ook kerk vieren met elkaar.

I: Ja. En ook weer allerlei verschillende leeftijden die daarin naar voren komen.

R: Ja, zeker. En die ziet er dan weer net wat anders uit. Maar dat geeft ook niet, het is ook afhankelijk van welke voorganger er is. Er is ook bewust gekozen om het niet per se altijd aan onze eigen voorganger ja te linken. Natuurlijk zal die een groot aantal van de vierde zondagen doen, maar het is ook weleens mooi om een andere predikant te horen. Hoe zij erin staan. En ik heb begrepen van degene die het organiseren dat de predikanten het echt heel leuk vinden om samen te werken en ook in dit format mee te gaan. Het geeft hun ook energie, dus dat is mooi.

I: Heel fijn om dit te horen. Zijn er verder nog zaken waar nu vorm aan gegeven wordt die vanuit growing young worden bekeken?

R: Nou, ik wil bijvoorbeeld de soepmaaltijden ook even noemen. Er worden op dit moment soepmaaltijden verstrekt vanuit onze kerk voor de mensen die het allemaal net even wat moeilijker hebben. Dat komt voort uit missionair team dat wij hebben, maar het past heel goed ook in omzien naar elkaar. Ja, relevant zijn ook voor de samenleving. Dus ik geloof een keer in de maand kan er soep opgehaald worden en een keer in de maand is er dan een maaltijd voor mensen die dat nodig vinden en nodig hebben. Ja, dan ben je wel relevant denk ik.

I: Dus dat is echt dat openstaan voor de samenleving.

R: Voor je buren en voor je […]

I: Dat is ook weer zo’n principe als ik me goed herinner.

R: Ja.

I: Ja.

R: Ja, dat klopt. Dus ja daarin zie je de diaconale kant, het omzien naar elkaar waar onze gemeente best heel goed in is soms. Ja, dit is wel een prachtig voorbeeld. Er zijn toch een 40 tot 50 mensen die daar komen.

I: En hoe komen die daarachter dan, het staat in de krant of […]

R: Ja, via Samen voor Sliedrecht ja is er een samenwerkingsverband en zo komen we ook aan de mensen die het nodig hebben. JE kan je opgeven en dan wordt er gezorgd dat er wat voor je klaar staat.

I: En volgens mij was ik een keer per ongeluk liep ik er naar binnen toe dat het bezig was, het was echt heel erg gezellig, levendige boel en ja dat was zag er heel gezellig uit.

R: Ja.

I: O je wilde wat zeggen of oké […] Ja een vraag die ik mezelf stel, is toen ik bijvoorbeeld met deze podcast begon, merkte ik dat ik moeite had om bijvoorbeeld de jongeren in gesprek te krijgen. Ik weet niet of dat dat aan mij lag maar die nou ja die hadden niet zo de neiging om publiekelijk over hun geloofsleven te praten. Het lijkt me vergelijkbaar lijkt me de uitdaging om te zorgen dat ze bijvoorbeeld ook bij zo’n soepmaaltijd dat die gemeente als geheel daarin betrokken is, dus de jongeren bij betrokken zijn bijvoorbeeld. Is dat iets wat, waar […]

R: Er zijn heel veel mensen betrokken rondom die soepmaaltijden maar ik zit niet in de organisatie dus ik weet niet precies wie daarbij zijn, maar dat is echt wel door de generaties heen zal ik maar zeggen. Dus dat is heel fijn. Ja, en de jongeren die moeten ook nou ze moeten niet maar het zou fijn zijn als ook zij de zes principes omarmen want dat is wel werken. Het is werken voor de mensen die al 50, 100 jaar in onze kerk zitten zal ik maar zeggen, want het gaat weleens anders dan dat je gewend bent. En het is misschien niet altijd wat je wilt, en misschien vind je het ook niet altijd even leuk. Maar we hebben wel met elkaar het verlangen dat we niet over 20 jaar, 30 jaar de deuren moeten sluiten. En dat heeft niet zozeer met ons gebouw te maken als wel met het verlangen om het geloof door te geven aan de generatie die na ons komt. Dus ja wat dat betreft is het van belang voor alle generaties dat ze de principes omarmen ook onze jongeren en jongere gezinnen. Die hebben natuurlijk net zo goed een rol. En iedereen heeft een rol en zijn daarin ook gelijk.

I: Ja. Het lijkt me ook vooral dat en correct me if I am wrong maar dat dat hieruit voortkomt van joh voor jou is er ook een plek waarin je iets kan betekenen en zet je vooral in.

R: Ja, ook. En misschien ook in andere vormen dan die wij gewend zijn. Meestal hebben wij een vacature voor iets voor minstens vier jaar ik zeg maar wat.

I: Ja.

R: Dat is het oude, de oude vrijwilligersgedachte om het zomaar te zeggen. Waar we ook wel mee bezig zijn, is om te kijken nou oké je zegt je wilt je inzetten maar wat is jouw talent. En hoe kunnen wij jouw talent inzetten in onze kerk.

I: Dus het gaat niet puur op de vacatureomschrijving maar meer van wie ben jij als persoon.

R: En wat zou jij voor ons kunnen betekenen, laat onverlet natuurlijk dat je gewoon ook mensen nodig hebt voor bepaalde functies die je wel enkele jaren achter elkaar uitoefent maar het hoeft niet altijd.

I: Ja.

R: En betekent dat als er iets wegvalt omdat de vrijwilliger stopt ja dan kan je exact zo’n zelfde vrijwilliger willen zoeken maar je kan ook zoeken naar iemand die in dat gat springt, misschien wel heel anders dan ervoor maar […] Dus ja en zo probeer je ook alle generaties te betrekken en het ook herkenbaar te laten zijn voor iedereen.

I: Ja. Maar ook wat growing young betreft heb ik begrepen daar is wel een in dit geval ook een groep voor die zich hiervoor inzet.

R: Zeker, zit ik ook in. En daarnaast nog een aantal zeer bevlogen mensen die met elkaar het  verlangen delen en ieder staat erin met zijn eigen achtergrond en gelukkig zijn we het ook niet altijd eens, want dat is wel prettig, maar dat geeft niet. Want als je het niet eens bent dan praat je erover en je komt er heus wel uit met elkaar. En zo is het eigenlijk in de gemeente ook, want in die kleine groep die het geheel trekt is het niet anders dan in de gemeente waarin je ook mensen hebt van nou ja moet dat nou het is toch al heel lang goed gegaan.

I: Ja.

R: En aan de andere kant mensen van nou jongens kunnen we niet een stapje harder want dit is het niet. En alles mag er zijn, zowel van he ik vind het erg ingewikkeld om die veranderingen te zien, als jongens we veranderen niet snel genoeg. We zijn mensen met elkaar en we moeten een vorm vinden waarmee we elkaar kunnen verstaan.

I: Ja.

R: En het een is niet goed en het ander is slecht, maar het is er. En daarmee moeten we verder.

I: En tegelijkertijd zie ik ook wel een lange termijn denken van een jaar lang gaan we die vierde zondag op deze manier doen, dus dat zie ik wel, het is niet […]

R: Nee, het is niet zomaar voor drie maanden om eens te kijken of dat het lukt. Nee, het moet ook de kans krijgen om te groeien.

I: Ja.

R: En zeker nu corona weer zo oploopt ben ik ook wel heel blij dat we het over een jaar hebben gespreid, omdat de effecten van bijvoorbeeld een vierde zondag niet heel goed te meten zijn stel dat we dadelijk weer helemaal dicht gaan of mensen op dit moment gewoon ook het idee hebben van weet je wat ik geloof niet dat ik fysiek naar de kerk ga want ik vind het ingewikkeld.

I: Ja, natuurlijk vertekent het.

R: Ja, dus het is heel mooi dat we nu echt over een lange periode ja kunnen nou experimenteren wil ik het niet noemen maar in ieder geval een ander type dienst aan kunnen bieden ja in de hoop dat dit ook aanslaat met het idee dat we growing young vertegenwoordigen en niet growing old.

I: Ja, precies. Heeft, nu je even corona noemde, heeft dat, kwam growing young werd dat gesuggereerd ook in diezelfde periode of was dat al vroeg?

R: Nee, het was eerder. Het was voor corona al. Waren vergaderingen die we nog fysiek hadden in de kerkenraad dus dat was echt voor corona.

I: Ja, oké. Nee maar dat dat niet  tegelijkertijd kwam dat je niet op zo’n moment, hoe formuleer ik dit, we werden natuurlijk als kerk best al geconfronteerd in een kerk met, heel de samenleving, maar ook als kerk met zo’n pandemie en wat het met je doet, maar het lijkt me als growing young daar nieuw in terechtgekomen was dat het op zich wel samen had gegaan met wie zijn we als kerk en waar gaan we naartoe, maar dit was al een langer lopend proces.

R: Zeker.

I: Ik begreep van Jolanda ook dat zij in 2019 hier al mee in aanraking gekomen was.

R: Ja, dat klopt en wij hebben toen ook een kerkenraad dag al een keer eraan besteed en later nog eens een keer met elkaar over gepraat, dus het is niet van, het is niet uit de lucht komen vallen. Er is echt wel over nagedacht. Nou ja en we hebben twee weken geleden een presentatie van Jolanda ook gehad na de kerkdienst.

I: Ja, heel mooi.

R: En ik denk ook dat zij heel bevlogen verteld heeft en waar de principes voor staan en dat heeft zie ook gedaan in de podcast die hiervoor is uitgezonden.

I: Ja.

R: En het is belangrijk om elkaar eraan te blijven herinneren, want anders ja wat ik zei anders gaat het onderin een la en dat zou heel erg jammer zijn.

I: Ja, nee helemaal goed. Kan ik alleen maar toejuichen. Nee, het is dus echt, het is geen proefballonnetje van een maand het is lange termijn denken en we gaan met de gemeente die kant op en nou ja en dat betekent niet dat we statisch een kant opgaan maar we proberen wel die richting aan te houden.

R: Zeker en we zijn er niet volgende week. Dus het is echt wel het is werken maar je weet ook waar je het  voor doet.

I: Ja, dat is overduidelijk. Dat kwam in Jolanda’s presentatie ook erg naar voren, die 30 jaar, dat ja bleef ook wel in mijn hoofd zitten.

R: Oké, daar schrok je ook wel een beetje van.

I: Ja, ook niet iets wat ik helemaal had verwacht. Maar goed dat is weer een heel ander gesprek, een heel andere tak van sport. Ja, ik vind dit erg boeiend en fijn om te horen dat het echt zo’n lange termijn plan is.

R: En in het beleidsplan dat duurt natuurlijk nog een aantal jaren voort na dit jaar dus het is ook zomaar niet van tafel.

I: O dat is inherent aan het beleidsplan.

R: Nee, het besluit om het eerst een jaar te proberen, van half 10 naar half 11 te gaan dat is een apart besluit, maar growing young zit geheel verweven in het beleidsplan en dat is voor een aantal jaar. Dus dat is als je het over lange termijn hebt, dat geeft moed voor de toekomst en ja ik hoop zo dat mensen erover blijven praten. Ook al denk je van nou ik zit hier nog mee want dit is zoveel anders dan dat ik gewend ben en ga met elkaar in gesprek. Zoek die verbinding met elkaar op, kijk eens naar de voorbereidingsgroep, schiet eens iemand aan, doe dat ook gewoon, want samen maken wij de kerk en dat is niet een groepje. Dat doen we met elkaar. Ja en zelfs dat is een van de principes.

I: Ja. Nee dat snap ik heel goed want anders krijg je dat mensen zich een soort ja wat gebeurt er met de kerk en hoor ik er nog wel bij.

R: Ja, is dit mijn kerk.

I: Ja, precies.

R: En die vraag is heel legitiem om te stellen. Maar daarnaast is het ook heel legitiem om te stellen ja dit is nog steeds de kerk maar we moeten wel door.

I: Ja.

R: De wereld ziet er ondertussen echt wel anders uit als 40 jaar geleden, 20 jaar geleden. En ik heb het idee dat heel veel mensen dit ook wel begrijpen dat het van belang is dat we aangehaakt blijven bij de wereld om ons heen.

I: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen eerlijk gezegd ik moest ook even met mijn ogen knipperen toen ik de eerste vierde zondag. Ik denk o hm dit is anders, maar dan denk ik ach ja ik heb ook een keer een flash mob meegemaakt met muziekinstrumenten dus an sich…

R: Ja, er kan wat dat betreft best wel veel. Gelukkig maar want iedereen heeft zo zijn eigen manier van geloven en van beleven ook en natuurlijk zijn wij een gereformeerde kerk en staan we in de protestantse tradities en dat mogen we ook niet vergeten, alleen ja de vormen kunnen weleens wat anders zijn. En de liederen kunnen weleens wat anders zijn.

I: Ja. Duidelijk. Ik ben benieuwd waar het allemaal toe gaat leiden en wat met […] wat voor effect het op de gemeente zal hebben en zal blijven hebben. Ja, ik ben erg benieuwd.

R: Ja, wij ook en we doen er alles aan om deze zes principes ook handen en voeten te geven en heb je nog een geweldig idee die ook past binnen deze zes principes zou ik zeggen van nou kom maar wie weet kunnen er wat mee.

I: Kijk nou u hoort het, blijf niet stil. Barbara, ik wil je hartelijk bedanken.

R: Graag gedaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.